ריח

 
ריח הוא אינדיקציה ראשונית לנוכחות מזהמים באוויר, אך לא בהכרח מצביע על סיכון בריאותי.
עם זאת, סוגיית הריח מאוגדת בחוק מניעת מפגעים. אין סיבה לסבול ממטרדי ריח - החוק לצידך.
באל-כם אנו מציעים שירות לאיתור המקורות למטרדי הריח ומתן פתרונות למטרדים אלו.

לתקנות המשרד להגנת הסביבה העוסקות בנושא מפגעי זיהום אוויר וריח

כתובתינו: רח' היוזמה 1 א.ת. מזרחי כפר סבא מיקוד 44641 ת.ד 2417 טלפון: 09-7675857 פקס: 09-7676239 Powered by הקמת אתרים     Design StudioMooza